SKU: GPIPEB-005

Engineering Equipment

MAC AFRIC Pipe Bender (RB-1)

R 7,495.00
SKU: GPIPHB-025
R 2,495.00
SKU: GPIPEB-012
Out of stock

Engineering Equipment

MAC AFRIC Hand Pipe Bender Set

R 2,995.00
SKU: GPIPHB-001

Engineering Equipment

MAC AFRIC Tube Roller

R 3,995.00
SKU: EBENDR-006
SKU: GPIPEB-000
R 3,695.00
SKU: GPIPEB-016
R 7,495.00
SKU: GPIPEB-004
R 2,995.00
SKU: GPIPHB-002
R 5,695.00
SKU: GPIPEB-003
R 138,950.00
SKU: GPIPEB-007
R 175.00
SKU: GPIPEB-031

Engineering Equipment

MAC AFRIC Brass Tube Cutter

R 95.00
SKU: TCUTTP-000

Engineering Equipment

MAC AFRIC Manual Pipe Bender

R 1,995.00
SKU: GPIPEB-002
SKU: TCUTTP-001
SKU: GPIPHB-000

Engineering Equipment

MAC-AFRIC Hand Tube Bender Plier

R 195.00
SKU: TPIPEB-001
R 325.00R 595.00
SKU: GPIPHB-003-01