Showing 1–28 of 42 results

SKU: RWRENC-002
R 4,895.00
SKU: RWRENC-001
R 5,495.00
SKU: RSHEAR-002
R 2,695.00
SKU: RSCREW-001
R 4,995.00
SKU: RSAWRP-001
SKU: RSAWMT-002

Saws & Cutting Machines

Makita Compound Mitre Saw LS1040

R 4,995.00
SKU: RSAWMT-001
R 1,545.00
SKU: RSAWJG-001
R 8,495.00
SKU: RSAWCL-002
R 3,195.00
SKU: RSAWCL-001
R 2,695.00
SKU: RSANDR-001
R 1,145.00
SKU: RSANDF-001
R 5,595.00
SKU: RSANDB-001
R 1,975.00
SKU: RROUTR-001
R 3,595.00
SKU: RPLANE-001
R 5,795.00
SKU: RNIBLR-001

Air Tools (Pneumatic Tools)

Makita Pneumatic Brad Nailer AF505

R 1,595.00
SKU: RNAILF-050
R 1,575.00
SKU: RMGRIN-231
R 1,295.00
SKU: RMGRIN-230

Engravers & Multi Tools

Makita Die Grinder GD0600

R 1,345.00
SKU: RGRIND-600
R 3,695.00
SKU: RGRIND-231
R 1,995.00
SKU: RGRIND-230
R 1,045.00
SKU: RGRIND-115
R 1,295.00
SKU: RGRIND-114
SKU: RDRILR-028
SKU: RDRILR-027
SKU: RDRILR-023